Chakra Balancing en Healing

Deze cursus heeft theorie deel via e-learning en praktijk deel via de praktijkdagen

In deze cursus leer u wat chakra's zijn en hoe u deze kan healen

Er is een wisselwerking tussen chakra's - hormonen - emoties - lichamen zij beïnvloeden elkaar en kunnen een virtuele cirkel zijn, waar moeilijk uit te komen kan zijn en lichamelijk klachten geven, Daarom ook altijd de onderliggende emoties behandelen, een holistische benadering is noodzakelijk om echte oplossingen te krijgen, een simpel pilletje werkt vaak niet.

In de mystiek en in het spirituele gaat men er vanuit dat men chakra's en meerdere lichamen heeft, je hebt de gewone 3D wereld volgens Einstein en de 12D wereld volgens de Quanten theorie, Oude leringen gaan uit van meerdere gebieden,

 • het Stoffelijke gebied

 • het Astrale

 • het Mentale gebied

met meerdere lichamen

 • het Stoffelijk lichaam

 • het Etherisch lichaam of energielichaam

 • het Astrale lichaam of emotielichaam

 • het Mentale lichaam of gedachtelichaam 

 • Zolang de mens bestaat heeft hij geloofd dat zijn fysieke vorm slechts een afspiegeling is van een reeks subtiele lichamen, en dat in hun totaliteit deze onzichtbare, in elkaar overlopende vormen een afspiegeling zijn van het wezen God, de Kosmische Mens, gekruisigd aan het kruis van de materie.

  De eenwording van geest en materie manifesteert zich als het bewustzijn. De ziel als bewustzijn vervult die gemanifesteerde lichamen en houdt ze bijeen in een samenhangend functioneel geheel door bepaalde brandpunten. Deze punten of krachtcentra worden in de Indiase traditie "Chakra’s" genoemd, dit woord betekent in het Sanskriet "wiel". Zij lijken op ronde draaikolken van energie die geestelijke, astrale en etherische materie bevatten. In een mens met een hoog ontwikkelde geest draaien zij zeer snel rond en worden uiteindelijk sferen van stralende energie. In mensen met een minder ontwikkeld geestelijk leven zijn de centra niet zo actief en lijken zijn op ronde kuilen op het oppervlak van het etherisch lichaam. De chakra’s worden vaak lotusbloemen genoemd, waarbij elk bloemblad bepaalde energieën symboliseert.

" />

Chakra Balancing en Healing

 • Lesgevers
 • learning centrum |
 • Martin Doornbos |
 • learning centrum |
 • Martin Doornbos |

Chakra Balancing en Healing

Deze cursus heeft theorie deel via e-learning en praktijk deel via de praktijkdagen

In deze cursus leer u wat chakra's zijn en hoe u deze kan healen

Er is een wisselwerking tussen chakra's - hormonen - emoties - lichamen zij beïnvloeden elkaar en kunnen een virtuele cirkel zijn, waar moeilijk uit te komen kan zijn en lichamelijk klachten geven, Daarom ook altijd de onderliggende emoties behandelen, een holistische benadering is noodzakelijk om echte oplossingen te krijgen, een simpel pilletje werkt vaak niet.

In de mystiek en in het spirituele gaat men er vanuit dat men chakra's en meerdere lichamen heeft, je hebt de gewone 3D wereld volgens Einstein en de 12D wereld volgens de Quanten theorie, Oude leringen gaan uit van meerdere gebieden,

 • het Stoffelijke gebied

 • het Astrale

 • het Mentale gebied

met meerdere lichamen

 • het Stoffelijk lichaam

 • het Etherisch lichaam of energielichaam

 • het Astrale lichaam of emotielichaam

 • het Mentale lichaam of gedachtelichaam 

 • Zolang de mens bestaat heeft hij geloofd dat zijn fysieke vorm slechts een afspiegeling is van een reeks subtiele lichamen, en dat in hun totaliteit deze onzichtbare, in elkaar overlopende vormen een afspiegeling zijn van het wezen God, de Kosmische Mens, gekruisigd aan het kruis van de materie.

  De eenwording van geest en materie manifesteert zich als het bewustzijn. De ziel als bewustzijn vervult die gemanifesteerde lichamen en houdt ze bijeen in een samenhangend functioneel geheel door bepaalde brandpunten. Deze punten of krachtcentra worden in de Indiase traditie "Chakra’s" genoemd, dit woord betekent in het Sanskriet "wiel". Zij lijken op ronde draaikolken van energie die geestelijke, astrale en etherische materie bevatten. In een mens met een hoog ontwikkelde geest draaien zij zeer snel rond en worden uiteindelijk sferen van stralende energie. In mensen met een minder ontwikkeld geestelijk leven zijn de centra niet zo actief en lijken zijn op ronde kuilen op het oppervlak van het etherisch lichaam. De chakra’s worden vaak lotusbloemen genoemd, waarbij elk bloemblad bepaalde energieën symboliseert.

Training informatie

Aaanbiedings prijs
EUR 300.00

Coaches

learning centrum

learning centrum

Martin Doornbos

Martin Doornbos

learning centrum

learning centrum

Martin Doornbos

Martin Doornbos