Deze Cursus is verdeeld over 3 delen met e-lessen en een weekend per deel

u kan per deel meedoen

Deze cursus heeft per deel

Tijdens deze cursus leert men hoe men de hogere kosmische energieën aantrekt en deze op een juiste wijze gebruikt. Ook worden de kanalen van het etherisch lichaam reinigd en geschikt gemaakt voor deze hoge energieën.

De ene mens heeft door de ontwikkeling van zijn etherisch lichaam ( energielichaam ) meer levensenergie over dan de andere, maar iedereen kan leren met de kosmische energie om te gaan en zijn etherisch lichaam verder te ontwikkelen. Deze cursus leert u een veilige methode die door de Witte Broederschap is doorgegeven. Al duizenden jaren gebruiken ingewijden van de Witte Broederschap technieken om hogere energie aan te trekken en te gebruiken, zij hebben geen tekort aan energie. Deze cursus is zo opgezet dat men deze technieken kan leren gebruiken, zodat ook u van het grote energie overschot gebruik kunt maken en u altijd, als u deze techniek gebruikt, over genoeg energie beschikt voor uzelf of om aan anderen te geven.

Deze cursus, waarin de leringen van de Witte Broederschap centraal staan, bevat veel esoterische kennis (geheime kennis) en er wordt veel aandacht besteed aan de kosmische wetten. Er wordt niet alleen verteld en ervaren dat de energie werkt, maar ook hoe ze werkt, waar men het best de energie vandaan kan halen en hoe de verschillende andere methoden werken. In deze cursus worden meditatietechnieken gebruikt om de energie te ervaren en aan te trekken en deze door de lichamen te laten stromen. Als men deze techniek gebruikt, kan men niet alleen aan anderen energie geven, maar ook gelijktijdig het etherisch lichaam op een goede manier verder ontwikkelen.

De Cursus is verdeeld over 3 delen van elk een weekend.

De bedoeling is dat men eerst deel 1 doet; later kan men dan deelnemen aan deel 2 en 3 .

In deel 1: worden de kanalen van het etherisch lichaam gereinigd en geschikt gemaakt en leert men de hoge kosmische energieën aan te trekken. Men leert ook waar ze vandaan komen, hoe ze werken en hoe men het best met deze energieën om kan gaan. Verder leert men hoe het bio-magnetisch veld (aura ) werkt en hoe men kan magnetiseren. De kosmische energiewetten worden uitgelegd, zodat men ook kan begrijpen hoe en waarom het zo werkt. Er wordt uitleg gegeven over het astrale en mentale gebied en de werking van hun energieën. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de werking van de vier lichamen van de persoonlijkheid; het stoffelijk, het etherisch, het astraal en het mentaal lichaam en hoe men deze kan reinigen .

In deel 2: wordt er verder ingegaan op de energieën en het bio-magnetisch veld en de vijf elementen: ether, lucht, water, vuur en aarde. Men leert hoe men het best energie op afstand kan gebruiken en hoe dit werkt.

In deel 3 krijgt men nog meer esoterische kennis en inzichten en een CTE-inwijding. Cosmic Transmission Energyis een nieuwe energie vanuit de Centrale Zon van het Universum. Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, maakt deel uit van een sterrenstelsel. Ons sterrenstelsel draait om zijn as. Vanuit het centrum van het sterrenstelsel lopen allerlei energie stralen (fotonenstalen) naar en van andere sterrenstelsels zoals b.v de Pleiaden. Sirius , Andromeda e.d..

Ons zonnestelsel is op hoger mentaalgebied in een fotonenstraal terecht gekomen. Dankzij deze energie is de Aarde in een versnelde ontwikkeling gekomen en kunnen oud karma en blokkades gemakkelijker worden opgelost. In de CTE-inwijding krijgt met toegang tot deze energie.

Op een Meditatie-Ontwikkelingsavond doorgegeven over Energie. (chanaling)

Voor de mensen op aarde bestaan er twee grote energiebronnen. De belangrijkste bron voor jullie is de zon, zowel de fysieke zon als de zon in de andere gebieden.

Deze straalt enorme hoeveelheden energie naar jullie aarde toe. Ga eens in gedachten naar de hoeveelheid energie die de zon uitstraalt. Slechts een heel klein beetje van deze energie bereikt jullie aarde, waarvan 98 procent weer teruggestraald c.q. teruggekaatst wordt. Dus jullie kunnen begrijpen, hoeveel energie er eigenlijk tot jullie beschikking staat.

Ook vanuit de Zonne-Logos, die zijn energie naar de diverse niveaus omlaag laat stralen en elk gebied van energie voorziet, bestaat er eenzelfde energie-overschot als bij jullie fysieke zon. Probeer maar eens in jezelf te ervaren wat een gigantisch energie-overschot er is. Slechts in de gedachten van de mens bestaat er een energietekort. In werkelijkheid bestaat er een overschot aan energie. Er is miljarden malen meer energie voorradig als voor jullie noodzakelijk is. Ook miljarden malen meer als nodig is per enkele mens.

Als ik zo eens omlaag kijk en aanschouw dat mensen elkaar energie onttrekken, dan denk ik wel eens:,, Mensen, probeer toch  te begrijpen dat dit niet nodig is, dat iedereen uit de kosmische zon zoveel energie kan krijgen als nodig is." Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jezelf te richten op de Zonne-Logos. In je gedachten kun je dat doen door je te richten op de fysieke zon, of naar de zon in jezelf. Via je hogere zijn je richten tot de Zonne-Logos want daar komt alle benodigde energie vandaan en daar hoef je geen moeilijke dingen voor te doen. Alleen in je hart je richten op je Hogere Zelf.   Wie in de schaduw van zichzelf loopt, loopt automatisch in de schaduw van de Zonne-Logos en heeft problemen met het aantrekken van de juiste hoeveelheid energie. Ga weer terug staan in de zon van je eigen ziel en Hoger Zelf. Dan zal je genoeg energie krijgen, net zoveel als je nodig hebt. Zoals jullie wel vaker op meditatieavonden en tijdens deze cursus kunnen ervaren: er is geen energietekort, er is alleen een tekortkomen in het jezelf weten te richten op je Hogere Zelf. Stel je maar open in jezelf en stem af op de grote gouden bron van energie. Naarmate je jezelf daarin bekwaamt, zal je ook steeds minder energie-problemen gaan ervaren en dan kun je andere mensen energie gaan geven als die het nodig hebben. Net zo belangrijk is wel mensen hierbij te vertellen dat het de innerlijke energiebron is die jou in je energie voorziet en niet iets van buiten je. Je eigen innerlijke kanaal naar je eigen Hogere Zelf. Ook wij krijgen onze energie vanuit onze Hogere Zelven, vanuit de Zonne-Logos om jullie de energieën te geven en te helpen en te leren beter met jullie energieën om te gaan. Energie is er genoeg.

Je moet het echter leren transformeren, leren om te zetten. Dat is wat jullie eigenlijk doen en leren op de meditatie. Energie van een hele hoge trilling transformeren tot een iets lagere trilling,  zodat deze energie bruikbaar wordt op jullie trillingsgebied. Jullie zijn als het ware de transformatoren die steeds hogere energieën, steeds hogere trillingen kunnen aantrekken, transformeren en vasthouden.  Hierbij wil ik nadrukkelijk stellen dat je eerst in meditatie dient te gaan, en in jezelf dient te vragen is het goed dit nu te doen, en ook in jezelf te voelen of het goed is. Je moet het doen vanuit je hart. Niet vanuit je ego, zo van: ‘dit doe ik wel even’. Dan werkt het juist averechts.  Probeer je dus  altijd eerst te verbinden met je Hogere Zelf of met een gids of leraar die je ten dienste staat.

Wat wij bedoelen, is dat jullie inwendig sterker moeten worden om grotere energieën aan te kunnen. Ga niet vooruit lopen op jullie ontwikkeling, want zoals wij vaak omlaag kijken en mensen zien, die met allerlei oefeningen bezig zijn, zichzelf dan dwingen sneller te groeien als dan op dat moment goed voor hen is. Te allen tijde behoort men te groeien vanuit innerlijke rust, vanuit je hart. Niet door allerlei oefeningen jezelf forceren. Ga naar die mensen toe, die weten wat ze doen. Forceer je niet vanuit je ego. Van dit wil ik ook kunnen en dit wil ik ook doen. Ga niet allerlei wegen in, die te steil zijn, Maar richt je altijd in jezelf op jezelf.

Want het belangrijkste is toch, dat die energieën door je lichaam heen kunnen stromen zonder bepaalde kanalen te overbelasten en dat alle kanalen groeien zoals het hoort. Kijk maar naar een boom, die groeit in evenwicht. Als de takken sneller zouden groeien dan de stam, kan de stam die takken niet dragen en breekt de stam af. Als de stam te snel zou groeien en te weinig bladeren zou krijgen, dan krijgt hij niet genoeg voeding van de bladeren en van het Licht.

Of wanneer hij vergeet  zijn wortels te laten groeien, krijgt de boom te weinig voedsel van de Aarde. Zo moet je jezelf ook zien. Als een boom. Je kruin gericht naar de zon. Om het Zonlicht van de Vader te ontvangen. Een stevige stam, stevig op de aarde staand, om al die zonne-energie te kunnen ontvangen en te kunnen transporteren. Maar tegelijkertijd je wortels in de aarde, om de energieën en het voedsel van Moeder Aarde te kunnen aantrekken. Want een boom die boven de aarde staat, krijgt geen voedsel van de aarde en sterft. Een boom die geen zonlicht meer kan ontvangen, sterft. Want iemand die zich alleen maar naar de aarde richt, groeit omlaag. Zijn takken worden wortels en dragen geen vrucht. Dus richt jezelf op de Zon van de Vader, van de Wijsheid, maar zorg er voor dat je wortels in de aarde blijven. Dan kan alles in evenwicht en harmonie  groeien, zoals je bent en niet zoals je denkt te zijn vanuit je ego.

De beste manier om met de hogere energie om te gaan is, eerst via je voeten contact te maken met de aarde, vervolgens je te richten op de energie van je eigen ziel, of op die van de kosmische zon en deze door je heen te laten stromen.

Belangrijk om je altijd eerst goed te aarden en contact met je innerlijk te maken, zodat de energie goed kan stromen. Als alles in harmonie is ontstaat er een energie kruis.

" />

Cursus Energie en Magnetiseren deel 1

  • Lesgevers
  • learning centrum |
  • Martin Doornbos |
  • learning centrum |
  • Martin Doornbos |

 

Deze Cursus is verdeeld over 3 delen met e-lessen en een weekend per deel

u kan per deel meedoen

Deze cursus heeft per deel

  • 3 e-lessen

  • een weekend met praktijklessen van 12.00 tot 17.00

  • een certificaat, na afloop van alle 3de delen kunt u na examen een diploma krijgen

Tijdens deze cursus leert men hoe men de hogere kosmische energieën aantrekt en deze op een juiste wijze gebruikt. Ook worden de kanalen van het etherisch lichaam reinigd en geschikt gemaakt voor deze hoge energieën.

De ene mens heeft door de ontwikkeling van zijn etherisch lichaam ( energielichaam ) meer levensenergie over dan de andere, maar iedereen kan leren met de kosmische energie om te gaan en zijn etherisch lichaam verder te ontwikkelen. Deze cursus leert u een veilige methode die door de Witte Broederschap is doorgegeven. Al duizenden jaren gebruiken ingewijden van de Witte Broederschap technieken om hogere energie aan te trekken en te gebruiken, zij hebben geen tekort aan energie. Deze cursus is zo opgezet dat men deze technieken kan leren gebruiken, zodat ook u van het grote energie overschot gebruik kunt maken en u altijd, als u deze techniek gebruikt, over genoeg energie beschikt voor uzelf of om aan anderen te geven.

Deze cursus, waarin de leringen van de Witte Broederschap centraal staan, bevat veel esoterische kennis (geheime kennis) en er wordt veel aandacht besteed aan de kosmische wetten. Er wordt niet alleen verteld en ervaren dat de energie werkt, maar ook hoe ze werkt, waar men het best de energie vandaan kan halen en hoe de verschillende andere methoden werken. In deze cursus worden meditatietechnieken gebruikt om de energie te ervaren en aan te trekken en deze door de lichamen te laten stromen. Als men deze techniek gebruikt, kan men niet alleen aan anderen energie geven, maar ook gelijktijdig het etherisch lichaam op een goede manier verder ontwikkelen.

De Cursus is verdeeld over 3 delen van elk een weekend.

De bedoeling is dat men eerst deel 1 doet; later kan men dan deelnemen aan deel 2 en 3 .

In deel 1: worden de kanalen van het etherisch lichaam gereinigd en geschikt gemaakt en leert men de hoge kosmische energieën aan te trekken. Men leert ook waar ze vandaan komen, hoe ze werken en hoe men het best met deze energieën om kan gaan. Verder leert men hoe het bio-magnetisch veld (aura ) werkt en hoe men kan magnetiseren. De kosmische energiewetten worden uitgelegd, zodat men ook kan begrijpen hoe en waarom het zo werkt. Er wordt uitleg gegeven over het astrale en mentale gebied en de werking van hun energieën. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de werking van de vier lichamen van de persoonlijkheid; het stoffelijk, het etherisch, het astraal en het mentaal lichaam en hoe men deze kan reinigen .

In deel 2: wordt er verder ingegaan op de energieën en het bio-magnetisch veld en de vijf elementen: ether, lucht, water, vuur en aarde. Men leert hoe men het best energie op afstand kan gebruiken en hoe dit werkt.

In deel 3 krijgt men nog meer esoterische kennis en inzichten en een CTE-inwijding. Cosmic Transmission Energyis een nieuwe energie vanuit de Centrale Zon van het Universum. Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, maakt deel uit van een sterrenstelsel. Ons sterrenstelsel draait om zijn as. Vanuit het centrum van het sterrenstelsel lopen allerlei energie stralen (fotonenstalen) naar en van andere sterrenstelsels zoals b.v de Pleiaden. Sirius , Andromeda e.d..

Ons zonnestelsel is op hoger mentaalgebied in een fotonenstraal terecht gekomen. Dankzij deze energie is de Aarde in een versnelde ontwikkeling gekomen en kunnen oud karma en blokkades gemakkelijker worden opgelost. In de CTE-inwijding krijgt met toegang tot deze energie.

Op een Meditatie-Ontwikkelingsavond doorgegeven over Energie. (chanaling)

Voor de mensen op aarde bestaan er twee grote energiebronnen. De belangrijkste bron voor jullie is de zon, zowel de fysieke zon als de zon in de andere gebieden.

Deze straalt enorme hoeveelheden energie naar jullie aarde toe. Ga eens in gedachten naar de hoeveelheid energie die de zon uitstraalt. Slechts een heel klein beetje van deze energie bereikt jullie aarde, waarvan 98 procent weer teruggestraald c.q. teruggekaatst wordt. Dus jullie kunnen begrijpen, hoeveel energie er eigenlijk tot jullie beschikking staat.

Ook vanuit de Zonne-Logos, die zijn energie naar de diverse niveaus omlaag laat stralen en elk gebied van energie voorziet, bestaat er eenzelfde energie-overschot als bij jullie fysieke zon. Probeer maar eens in jezelf te ervaren wat een gigantisch energie-overschot er is. Slechts in de gedachten van de mens bestaat er een energietekort. In werkelijkheid bestaat er een overschot aan energie. Er is miljarden malen meer energie voorradig als voor jullie noodzakelijk is. Ook miljarden malen meer als nodig is per enkele mens.

Als ik zo eens omlaag kijk en aanschouw dat mensen elkaar energie onttrekken, dan denk ik wel eens:,, Mensen, probeer toch  te begrijpen dat dit niet nodig is, dat iedereen uit de kosmische zon zoveel energie kan krijgen als nodig is." Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jezelf te richten op de Zonne-Logos. In je gedachten kun je dat doen door je te richten op de fysieke zon, of naar de zon in jezelf. Via je hogere zijn je richten tot de Zonne-Logos want daar komt alle benodigde energie vandaan en daar hoef je geen moeilijke dingen voor te doen. Alleen in je hart je richten op je Hogere Zelf.   Wie in de schaduw van zichzelf loopt, loopt automatisch in de schaduw van de Zonne-Logos en heeft problemen met het aantrekken van de juiste hoeveelheid energie. Ga weer terug staan in de zon van je eigen ziel en Hoger Zelf. Dan zal je genoeg energie krijgen, net zoveel als je nodig hebt. Zoals jullie wel vaker op meditatieavonden en tijdens deze cursus kunnen ervaren: er is geen energietekort, er is alleen een tekortkomen in het jezelf weten te richten op je Hogere Zelf. Stel je maar open in jezelf en stem af op de grote gouden bron van energie. Naarmate je jezelf daarin bekwaamt, zal je ook steeds minder energie-problemen gaan ervaren en dan kun je andere mensen energie gaan geven als die het nodig hebben. Net zo belangrijk is wel mensen hierbij te vertellen dat het de innerlijke energiebron is die jou in je energie voorziet en niet iets van buiten je. Je eigen innerlijke kanaal naar je eigen Hogere Zelf. Ook wij krijgen onze energie vanuit onze Hogere Zelven, vanuit de Zonne-Logos om jullie de energieën te geven en te helpen en te leren beter met jullie energieën om te gaan. Energie is er genoeg.

Je moet het echter leren transformeren, leren om te zetten. Dat is wat jullie eigenlijk doen en leren op de meditatie. Energie van een hele hoge trilling transformeren tot een iets lagere trilling,  zodat deze energie bruikbaar wordt op jullie trillingsgebied. Jullie zijn als het ware de transformatoren die steeds hogere energieën, steeds hogere trillingen kunnen aantrekken, transformeren en vasthouden.  Hierbij wil ik nadrukkelijk stellen dat je eerst in meditatie dient te gaan, en in jezelf dient te vragen is het goed dit nu te doen, en ook in jezelf te voelen of het goed is. Je moet het doen vanuit je hart. Niet vanuit je ego, zo van: ‘dit doe ik wel even’. Dan werkt het juist averechts.  Probeer je dus  altijd eerst te verbinden met je Hogere Zelf of met een gids of leraar die je ten dienste staat.

Wat wij bedoelen, is dat jullie inwendig sterker moeten worden om grotere energieën aan te kunnen. Ga niet vooruit lopen op jullie ontwikkeling, want zoals wij vaak omlaag kijken en mensen zien, die met allerlei oefeningen bezig zijn, zichzelf dan dwingen sneller te groeien als dan op dat moment goed voor hen is. Te allen tijde behoort men te groeien vanuit innerlijke rust, vanuit je hart. Niet door allerlei oefeningen jezelf forceren. Ga naar die mensen toe, die weten wat ze doen. Forceer je niet vanuit je ego. Van dit wil ik ook kunnen en dit wil ik ook doen. Ga niet allerlei wegen in, die te steil zijn, Maar richt je altijd in jezelf op jezelf.

Want het belangrijkste is toch, dat die energieën door je lichaam heen kunnen stromen zonder bepaalde kanalen te overbelasten en dat alle kanalen groeien zoals het hoort. Kijk maar naar een boom, die groeit in evenwicht. Als de takken sneller zouden groeien dan de stam, kan de stam die takken niet dragen en breekt de stam af. Als de stam te snel zou groeien en te weinig bladeren zou krijgen, dan krijgt hij niet genoeg voeding van de bladeren en van het Licht.

Of wanneer hij vergeet  zijn wortels te laten groeien, krijgt de boom te weinig voedsel van de Aarde. Zo moet je jezelf ook zien. Als een boom. Je kruin gericht naar de zon. Om het Zonlicht van de Vader te ontvangen. Een stevige stam, stevig op de aarde staand, om al die zonne-energie te kunnen ontvangen en te kunnen transporteren. Maar tegelijkertijd je wortels in de aarde, om de energieën en het voedsel van Moeder Aarde te kunnen aantrekken. Want een boom die boven de aarde staat, krijgt geen voedsel van de aarde en sterft. Een boom die geen zonlicht meer kan ontvangen, sterft. Want iemand die zich alleen maar naar de aarde richt, groeit omlaag. Zijn takken worden wortels en dragen geen vrucht. Dus richt jezelf op de Zon van de Vader, van de Wijsheid, maar zorg er voor dat je wortels in de aarde blijven. Dan kan alles in evenwicht en harmonie  groeien, zoals je bent en niet zoals je denkt te zijn vanuit je ego.

De beste manier om met de hogere energie om te gaan is, eerst via je voeten contact te maken met de aarde, vervolgens je te richten op de energie van je eigen ziel, of op die van de kosmische zon en deze door je heen te laten stromen.

Belangrijk om je altijd eerst goed te aarden en contact met je innerlijk te maken, zodat de energie goed kan stromen. Als alles in harmonie is ontstaat er een energie kruis.

Training informatie

Aaanbiedings prijs
EUR 150.00

Coaches

learning centrum

learning centrum

Martin Doornbos

Martin Doornbos

learning centrum

learning centrum

Martin Doornbos

Martin Doornbos